دادگاههای خانواده

محدوده قضایی دادگاه های خانواده تهران

ردیفنامآدرستلفن
1مجتمع قضایی خانواده 2 تهرانولنجک – بلوار دانشجو- بالاتر از دانشگاه شهیدبهشتی 26708993
26706645
2مجتمع قضایی شهید باهنر( رسالت)تهرانپارس – تقاطع شهید باقری – خ عباسپور 770556309-9
77055640
3مجتمع قضایی شهید صدرخ شهید مطهری – خ میرعماد 88759782
88759780
4مجتمع قضایی شهید مفتحشهر زیبا – خ مخابرات – م الغدیر 44339700-5
44339630
5مجتمع قضایی خانواده 1اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی 33009113-9
33004140
6مجتمع قضایی شهید مطهرییافت آباد – میدان معلم – جنب خ حیدری 66224468-72
66224467