آیین نامه اجرائی

به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات، رعایت مفاد این آئین نامه مورد تقاضا می‌باشد:

1- مشترکین گرامی موظف به حفظ شئونات از قبیل پوشش مناسب ویژه وکلا، حفظ آرامش و نظم دفتر و احترام به کادر مدیریتی و خدماتی در مدت حضور و برگزاری جلسات می باشند.

2- بمنظور حفظ نظم و جلوگیری از ازدحام دفتر، حضور مشترکین در دفتر تنها در مدت معین شده بمنظور برگزاری جلسات مقدور می باشد و ایشان حق مراجعه و حضور در غیر از این ساعات را در طول مدت قرارداد (جز در موارد ضروری)، را ندارند.

3- مشترکین محترم موظف می باشند حتی الامکان، 10 دقیقه پیش از ساعت مقرر برای جلسات تعیین شده در دفتر حاضر گردند و 10 دقیقه پیش از ساعت مقرر برای پایان جلسات نسبت به تخلیه اتاق اقدام نمایند.

4- مبداء احتساب وقت جلسات، زمان از پیش هماهنگ شده با دفتر خواهد بود. لذا تاخیر مشترکین یا مراجعین آنها، تاثیری از این حیث نخواهد داشت.

5- به علت برنامه ریزی قبلی، امکان تمدید زمان جلسه به بیش از دو ساعت، بدون هماهنگی قبلی و تائید دفتر، میسر نخواهد بود؛ لذا موکداً توصیه می گردد نسبت به مدیریت زمان جلسات خود، اهتمام بورزید.

6- جلسات کمتر از دو ساعت نیز یک جلسه کامل محسوب می گردد.

7- پذیرایی از مشترکین محترم و میهمانان ایشان در طول زمان جلسات و در حد متعارف، به عهده دفتر می‌باشد.

8- وظایف منشی در قبال وکلاء طرف قرارداد بدین شرح می باشد: پاسخگویی حضوری و تلفنی به موکلین ایشان، هماهنگی با وکلا جهت برگزاری جلسات، دریافت فکس و اطلاع رسانی به مشترکین محترم در مدت قرارداد.

9- دفتر در خصوص نگهداری از وسایل و پرونده های مشترکین محترم هیچگونه مسئولیتی ندارد.

10- بدیهی است کلیه خدمات، صرفا در طول مدت قرارداد قابل ارائه بوده و پس از انقضاء مدت، دفتر وکالت من هیچگونه تعهدی در قبال پاسخگویی به تماس موکلین و مراجعین مشترکین محترم را نخواهد داشت.

11- مشترکین محترم موظف می باشند لغو جلسات هماهنگ شده را، حداقل سه ساعت قبل از زمان برگزاری جلسه جهت عدم کسر از تعداد جلسات مقرر در قرارداد به دفتر اعلام نمایند.

12- مشترکین محترم حق استفاده از آدرس و تلفن دفتر را در اوراق چاپی و کارت ویزیت خود ندارند.

13- ساعات کاری دفتر از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 21 می باشد.

14- مشترکین محترم متعهد شدند از ارائه اطلاعات نادرست در خصوص مالکیت فضای دفتر و یا رفتاری که تصور خلاف واقع را در این خصوص در ذهن مراجعین القاء نماید، پرهیز نموده و اقدامی در جهت مخدوش نمودن حسن شهرت دفتر ننماید.

با ما همراه شوید!

شما می توانید با استفاده از طرح های متنوع، به جمع مشترکین دفتر وکالت من پیوسته و از امکانات این دفتر جهت برگزاری جلسات خود بهره مند گردید
دفتر وکالت من، دفتر وکالت شماست!