نمونه قرارداد همکاری

«قرارداد اشتراک دفتر وکالت من»ماده 1- طرفین قرارداد:

این قرارداد همکاری فی مابین دفتر وکالت من به نشانی: تهران، خیابان مطهری، ضلع شمال شرقی تقاطع میرزای شیرازی، پلاک 211، طبقه سوم، واحد 8، تلفن 88723543 که در این قرارداد طرف اول و آقای/خانم ................................................................ ، وکیل دادگستری با مشخصات مذکور در فرم مشخصات فردی (پیوست2)، که در این قرارداد همکاری طرف دوم نامیده می‌ شوند، منعقد گردید.

ماده 2- موضوع قرارداد:

استفاده از امکانات دفتر بر اساس شرایط این قرارداد و آئین نامه مربوطه (پیوست شماره 1) مشتمل بر یکی از اتاق های تجهیز شده و سالن انتظار جهت برگزاری جلسات و پذیرایی از میهمانان به تعداد ................ جلسه، حداکثر دو ساعته.

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت قرارداد همکاری از تاریخ / / 139، لغایت / / 139 می باشد و پس از انقضاء مدت یا استفاده از تمام جلسات مندرج در ماده 2 (هر کدام زودتر حادث شود)، قرارداد منحل می گردد.

ماده 4- مبلغ قرارداد:

مبلغ ................................................................ ریال، معادل ................................................................ تومان که نقدا توسط طرف دوم پرداخت گردید.

ماده 5- شرایط قرارداد:

بند 1- استفاده از امکانات دفتر جهت برگزاری جلسات منوط به اطلاع رسانی و هماهنگی قبلی طرف دوم، حتی الامکان یک روز کاری قبل از زمان مورد نظر وی می باشد. همچنین وی حق تعیین وقت مورد نظر خود را، در حدود ساعات کاری این دفتر دارد و در صورت اعلام زمان مورد نظر، طرف اول متعهد می باشد همان موعد و در صورت عدم امکان، نزدیکترین زمان را با هماهنگی با طرف دوم اختصاص دهد.

بند 2- خدمات پاسخگویی به تماس ها، دریافت و ارسال بسته پستی، پرینت و کپی و فکس (به تعداد متعارف) صرفاً در قرارداد همکاری دو ماهه، ارائه می گردد.

بند 3- حقوق ناشی از این قرارداد غیر قابل انتقال به غیر بوده و ارائه خدمات موضوع ماده 2 منحصرا به طرف دوم قرارداد مقدور می باشد.

بند 4- مسولیت ناشی از ورود هرگونه خسارت (شخصا و یا از سوی مراجعین وی ) بر عهده طرف دوم می باشد.

بند 5- مبلغ قرارداد غیر قابل تجزیه بوده و درصورت عدم استفاده طرف دوم در مدت قرارداد از خدمات مـذکور در ماده 2، مبلغ قرارداد غیر قابل استرداد می باشد.

بند 6- مسئولیت هرگونه تخلف انتظامی احتمالی طرف دوم و اختلافات در صلاحیت کانون وکلا و دادسرای مربوطه، هیچگونه ارتباطی از باب این قرارداد همکاری به طرف اول ندارد.


با ما همراه شوید!

شما می توانید با استفاده از طرح های متنوع، به جمع مشترکین دفتر وکالت من پیوسته و از امکانات این دفتر جهت برگزاری جلسات خود بهره مند گردید
دفتر وکالت من، دفتر وکالت شماست!