قوانین استفاده از سایت

دفتر وکالت من را در خدمت رسانی بهتر یاری کنید

صرف بازدید شما از سایت دفتر وکالت من ، به منزله مشاهده و قبول شرایط و ضوابط ذیل می باشد.


1- در این سایت، کلیه محتوا به هر شکل و قالب و به صورت کامل یا انتخاب شده از مجموعه‌ای از صفحات و یا صفحات انفرادی، کاملاً متعلق به سایت صاحب امتیاز دفتر وکالت من می‌باشد.

2- شما مجاز خواهید بود تا مطالب این وب سایت را به صورت ذخیره شده بر روی کامپیوترتان و یا به صورت نسخه چاپی، تنها برای استفاده غیر تجاری مورد استفاده قرار دهید.

3- شما مجاز خواهید بود تا در صورت لزوم در اطلاعات این سایت به صورت جزیی برای ایجاد لینک بین سایت‌ها یا جستجوگرهای اینترنتی تغییراتی ایجاد و استفاده نمایید.

4- علیرغم تلاش زیاد ما در حوزه ارائه اطلاعات، ممکن است اطلاعات موجود در این وب سایت برای شرایط و یا موارد خاص به روز نباشد.

5- ما نمی‌توانیم هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباه و یا حذفیات را در این سایت، متقبل شویم.

6- مسئولیت هر گونه تصمیمات شخصی که بر پایه اطلاعات مندرج در این سایت گرفته‌اید بر عهده خود شما خواهد بود.

7- دقت داشته باشید که گروه فناوری اطلاعات کیوتک، هیچ یک از بخش‌های زیر مجموعه‌اش، مسئولیتی در خصوص خسارات و یا تلفاتی که از وب سایت‌هایی غیر از وب سایت‌های تحت کنترل این شرکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و یا تحت شرایط خاص که از طریق دسترسی به این وب سایت و یا اطلاعات مندرج در این سایت، ناشی ‌گردد را قبول نخواهد کرد.

8- گروه فناوری اطلاعات کیوتک و هیچ یک از بخش‌های زیر مجموعه‌اش، ‌مسئولیتی در قبال محتوی و مستندات سایت‌های دیگر که در محتوی خود این سایت را به عنوان مرجع معرفی نموده نخواهد داشت.

9- کلیه قوانین حاکم بر این اعلانیه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

10- در صورتیکه هر یک از مقررات اشاره شده در فوق، به هر دلیل و زمانی بر اساس قوانین از حالت قانونی خارج گردد، در این وب سایت نیز تا تنظیم و انتشار اعلانیه جدید از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. دقت داشته باشید که در این صورت تنها آن بخش از مقررات که از درجه اعتبار ساقط شده غیر قابل استناد بوده و بقیه مفاد بر قدرت خود باقی خواهد ماند.

11- تمامی حقوق برای دفتر وکالت من محفوظ است.

با ما همراه شوید!

شما می توانید با استفاده از طرح های متنوع، به جمع مشترکین دفتر وکالت من پیوسته و از امکانات این دفتر جهت برگزاری جلسات خود بهره مند گردید

قوانین استفاده از سایت

دفتر وکالت من را در خدمت رسانی بهتر یاری کنید

صرف بازدید شما از سایت دفتر وکالت من ، به منزله مشاهده و قبول شرایط و ضوابط ذیل می باشد.

۱- در این سایت، کلیه محتوا به هر شکل و قالب و به صورت کامل یا انتخاب شده از مجموعه‌ای از صفحات و یا صفحات انفرادی، کاملاً متعلق به سایت صاحب امتیاز دفتر وکالت من می‌باشد.

۲- شما مجاز خواهید بود تا مطالب این وب سایت را به صورت ذخیره شده بر روی کامپیوترتان و یا به صورت نسخه چاپی، تنها برای استفاده غیر تجاری مورد استفاده قرار دهید.

۳- شما مجاز خواهید بود تا در صورت لزوم در اطلاعات این سایت به صورت جزیی برای ایجاد لینک بین سایت‌ها یا جستجوگرهای اینترنتی تغییراتی ایجاد و استفاده نمایید.

۴- علیرغم تلاش زیاد ما در حوزه ارائه اطلاعات، ممکن است اطلاعات موجود در این وب سایت برای شرایط و یا موارد خاص به روز نباشد.

۵- ما نمی‌توانیم هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباه و یا حذفیات را در این سایت، متقبل شویم.

۶- مسئولیت هر گونه تصمیمات شخصی که بر پایه اطلاعات مندرج در این سایت گرفته‌اید بر عهده خود شما خواهد بود.

۷- دقت داشته باشید که گروه فناوری اطلاعات کیوتک، هیچ یک از بخش‌های زیر مجموعه‌اش، مسئولیتی در خصوص خسارات و یا تلفاتی که از وب سایت‌هایی غیر از وب سایت‌های تحت کنترل این شرکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و یا تحت شرایط خاص که از طریق دسترسی به این وب سایت و یا اطلاعات مندرج در این سایت، ناشی ‌گردد را قبول نخواهد کرد.

۸- گروه فناوری اطلاعات کیوتک و هیچ یک از بخش‌های زیر مجموعه‌اش، ‌مسئولیتی در قبال محتوی و مستندات سایت‌های دیگر که در محتوی خود این سایت را به عنوان مرجع معرفی نموده نخواهد داشت.

۹- کلیه قوانین حاکم بر این اعلانیه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۱۰- در صورتیکه هر یک از مقررات اشاره شده در فوق، به هر دلیل و زمانی بر اساس قوانین از حالت قانونی خارج گردد، در این وب سایت نیز تا تنظیم و انتشار اعلانیه جدید از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. دقت داشته باشید که در این صورت تنها آن بخش از مقررات که از درجه اعتبار ساقط شده غیر قابل استناد بوده و بقیه مفاد بر قدرت خود باقی خواهد ماند.

۱۱- تمامی حقوق برای دفتر وکالت من محفوظ است.

با ما همراه شوید!

شما می توانید با استفاده از طرح های متنوع، به جمع مشترکین دفتر وکالت من پیوسته و از امکانات این دفتر جهت برگزاری جلسات خود بهره مند گردید
دفتر وکالت من، دفتر وکالت شماست!